Bát Cực quyền: Môn võ hơn 300 năm tuổi

Bát Cực quyền xuất hiện từ những năm đầu của triều đại nhà Thanh (1644-1911). Cho đến bây giờ, môn võ này đã hơn 300 năm tuổi và trở nên phổ biến trên toàn Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm