Bảo Việt sắp huy động vốn cho quỹ mở

Bảo Việt sắp huy động vốn cho quỹ mở
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cho phép Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) huy động vốn cho quỹ mở.
xKinh doanh đa lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt có lợi thế cung cấp dịch vụ bán chéo sản phẩm
Kinh doanh đa lĩnh vực dịch vụ tài chính, Bảo Việt có lợi thế cung cấp dịch vụ bán chéo sản phẩm.

Dự kiến, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu năng động Bảo Việt (gọi tắt là BVFED) sẽ đầu tư theo chiến lược đầu tư năng động.

Các nhà đầu tư sáng lập quỹ dự kiến sẽ bao gồm các thành viên Tập đoàn Bảo Việt.

Ngoài ra, Quỹ BVFED cũng sẽ huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân ngoài Tập đoàn.

Đối với nhà đầu tư trong nước, Quỹ BVFED sẽ phân phối thông qua kênh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

Quỹ BVFED cũng sẽ có kế hoạch thu hút vốn ngoại và các đối tượng tiềm năng có thể sẽ là các nhà đầu tư Nhật.

Theo dự kiến, Quỹ BVFED sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động. Theo đó, tỷ trọng của các loại tài sản trong danh mục đầu tư sẽ được điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất cố định.

Với chiến lược này, cơ cấu tài sản của Quỹ có thể sẽ thay đổi rất linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể.

Đối với cổ phiếu, quỹ sẽ đầu tư theo danh mục cổ phiếu VN30. Mục đích đầu tư theo danh mục này nhằm tiết kiệm tối đa thời gian phân tích nhằm ra quyết định nhanh, tăng tính linh hoạt trong hoạt động đầu tư của quỹ.

Quỹ mở là quỹ được thành lập với thời gian vô hạn. Sau đợt phát hành lần đầu ra công chúng, giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện định kỳ căn cứ vào giá trị tài sản ròng (NAV).

Khác với quỹ đóng, tổng vốn của quỹ mở biến động theo từng đợt giao dịch do nhà đầu tư được quyền bán lại chứng chỉ quỹ đầu tư cho quỹ, và quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị ròng vào thời điểm giao dịch.

Đối với hình thức quỹ này, các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cũng đã cho pháp một quỹ đầu tư khác là Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) chuyển đổi từ mô hình quỹ đóng sang quỹ mở.

Theo Chí Tín
Báo Đầu tư

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG