Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể
TP - Sáng ngày 13/5/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư điều hành phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XII của Đảng đọc Tờ trình về Đề cương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng đọc Tờ trình về Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại tổ về hai dự thảo Đề cương Báo cáo trên.

MỚI - NÓNG