Ấn Độ xây bệnh viện dã chiến lớn nhất thế giới vì COVID-19

Ấn Độ đang biến Trung tâm tín ngưỡng thành bệnh viện dã chiến để điều trị Covid-19. Cơ sở ở Haryana vùng bắc Ấn sẽ là bệnh viện dã chiến lớn nhất thế giới.

Có thể bạn quan tâm