Ai là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử Việt Nam?

TPO - Ông là danh tướng nhà Lý, một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.
Vị thái giám danh tiếng nhất lịch sử Việt Nam dưới đây là ai?

1. Vị thái giám danh tiếng nhất lịch sử Việt Nam dưới đây là ai?

 • icon

  Lý Thường Kiệt

 • icon

  Lý Nhân Nghĩa

 • icon

  Phạm Ứng Mộng

Lý Thường Kiệt mang họ gì?

2. Lý Thường Kiệt mang họ gì?

 • icon

 • icon

  Trần

 • icon

  Ngô

Lý Thường Kiệt được sung một chức hoạn quan năm 23 tuổi?

3. Lý Thường Kiệt được sung một chức hoạn quan năm 23 tuổi?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Từng chinh chiến nhiều nơi đem lại thắng lợi lớn cho nhà Lý nhưng tên tuổi của Lý Thường Kiệt gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân nào nhất?

4. Từng chinh chiến nhiều nơi đem lại thắng lợi lớn cho nhà Lý nhưng tên tuổi của Lý Thường Kiệt gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân nào nhất?

 • icon

  Tống

 • icon

  Nguyên Mông

 • icon

  Chiêm Thành

Sau hơn 40 ngày vây thành Ung Châu của nhà Tống nhưng không phá được, Lý Thường Kiệt đã dùng kế công thành là?

5. Sau hơn 40 ngày vây thành Ung Châu của nhà Tống nhưng không phá được, Lý Thường Kiệt đã dùng kế công thành là?

 • icon

  Bắc thang mây để leo vào thành

 • icon

  Cho người trà trộn vào thành, nữa đêm nội ngoại ứng hợp phá thành

 • icon

  Đắp đất dưới chân thành, đất cao đến đâu thì leo lên đến đó

Lý Thường Kiệt từng bắt sống vua nào của giặc?

6. Lý Thường Kiệt từng bắt sống vua nào của giặc?

 • icon

  Chế Bồng Nga

 • icon

  Chế Củ

 • icon

  Thành Cát Tư Hãn

Nắm rõ mục tiêu của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến tuyến phòng thủ trên sông nào?

7. Nắm rõ mục tiêu của quân Tống, Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng chiến tuyến phòng thủ trên sông nào?

 • icon

  Sông Thương (sông Đào Hoa)

 • icon

  Sông Nhị Hà (sông Lô)

 • icon

  Sông Cầu (sông Nam Định, đoạn Như Nguyệt)

Ở tuổi 85, Lý Thường Kiệt vẫn cầm quân đi dẹp loạn? Sai

8. Ở tuổi 85, Lý Thường Kiệt vẫn cầm quân đi dẹp loạn? Sai

 • icon

  Sai

 • icon

  Đúng

MỚI - NÓNG