60 triệu SIM 11 số được chuyển đổi như thế nào?

Sau 30/6/2019, các cuộc gọi tới thuê bao 11 số chỉ thực hiện được nếu người gọi quay số theo mã mạng mới.

Có thể bạn quan tâm