Có 10 kết quả :

Tiêu cực tại Trung Tâm giáo dục lao động và dạy nghề

Tiêu cực tại Trung Tâm giáo dục lao động và dạy nghề

TP - Ngày 22-9-2011 Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Bà Rịa - Vũng Tàu ông Mã Thành Sơn đã ký quyết định thu hồi 200 triệu đồng quyết toán khống của Trung tâm Giáo dục Lao động và Dạy nghề (GDLĐ&DN) tại Tân Thành, BR-VT về kho bạc nhà nước tỉnh BR-VT.