18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

TPO - Sau kiện toàn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên, gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm các Ủy ban.
18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ảnh 1