Xung kích phát triển kinh tế biển đảo

Xung kích phát triển kinh tế biển đảo
TP - Phiên bế mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn hôm qua 4 - 10, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nội dung, phong trào tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

> Bảo vệ biển bằng thương hiệu biển
> Đội tiên phong trên biển 

Theo Ban Bí thư T.Ư Đoàn, phần lớn các chương trình hành động của Đoàn thời gian tới sẽ mang tính kế thừa, tiếp tục thực hiện các phong trào Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2012 đề ra như 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm...

Bên cạnh đó, một số đề án mới được đánh giá có tầm chiến lược, vừa mang tầm quốc gia tương tác giá trị toàn cầu như: Xây dựng mạng xã hội do Đoàn quản lý; Tuyên truyền về biển, đảo và tham gia phát triển kinh tế biển đảo; Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới; quy hoạch phát triển mạng lưới các trung tâm huấn luyện kỹ năng, sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi...

Hôm nay, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn bầu chức danh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và thông qua nhiều nội dung, chương trình của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG