danh sách người trúng giải

STT Họ tên Số điện thoại Trận đấu Kết quả Tỷ số Thời gian
Chung kết
89 Thái Tú Phương 083477xxxx Argentina
Argentina vs Pháp
Pháp
3 - 3 22:06, 17/12/2022
Vòng bán kết
88 Đặng Thành Đô 034961xxxx Pháp
Pháp vs Morocco
Morocco
2 - 0 02:09, 14/12/2022
87 Nguyễn Bá Bin 039398xxxx Pháp
Pháp vs Morocco
Morocco
2 - 0 02:09, 14/12/2022
86 Đặng Thành Đô 092318xxxx Argentina
Argentina vs Croatia
Croatia
3 - 0 02:09, 13/12/2022
85 Nguyễn Khắc Dũng 091481xxxx Argentina
Argentina vs Croatia
Croatia
3 - 0 02:10, 13/12/2022
Vòng tứ kết
84 Nguyễn Hải Hà 090590xxxx Anh
Anh vs Pháp
Pháp
1 - 2 02:04, 10/12/2022
83 Lê Văn Sau 093495xxxx Anh
Anh vs Pháp
Pháp
1 - 2 02:05, 10/12/2022
82 Thái Hùng Quang laguna999vn@yahooxxxx Morocco
Morocco vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
1 - 0 22:12, 09/12/2022
81 Nguyễn Bá Việt 083910xxxx Morocco
Morocco vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
1 - 0 22:13, 09/12/2022
80 Trần khánh huy 093927xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Argentina
Argentina
2 - 2 02:14, 09/12/2022
79 Võ nguyễn trúc quỳnh 090394xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Argentina
Argentina
2 - 2 02:16, 09/12/2022
78 Trần Thị Kiếm Dung 090432xxxx Croatia
Croatia vs Brazil
Brazil
1 - 1 22:10, 08/12/2022
77 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 037215xxxx Croatia
Croatia vs Brazil
Brazil
1 - 1 22:11, 08/12/2022
Vòng 1/8
76 Thái Tú Ngân 077968xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
6 - 1 02:17, 06/12/2022
75 Trần Chánh Thành 094611xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
6 - 1 22:15, 06/12/2022
74 Thái Hùng Quang laguna999vn@yahooxxxx Morocco
Morocco vs Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
0 - 0 22:07, 05/12/2022
73 Trần Quang Tuấn 035270xxxx Morocco
Morocco vs Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
0 - 0 22:09, 05/12/2022
72 Nguyễn Khắc Dũng 091481xxxx Brazil
Brazil vs Hàn Quốc
Hàn Quốc
4 - 1 02:01, 05/12/2022
71 Nguyễn Quỳnh Hoa 090246xxxx Brazil
Brazil vs Hàn Quốc
Hàn Quốc
4 - 1 02:03, 05/12/2022
70 Thái Hùng Quang 090287xxxx Nhật Bản
Nhật Bản vs Croatia
Croatia
1 - 1 22:10, 04/12/2022
69 Đặng Thành Đô 0034961xxxx Nhật Bản
Nhật Bản vs Croatia
Croatia
1 - 1 22:10, 04/12/2022
68 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 037215xxxx Anh
Anh vs Senegal
Senegal
3 - 0 02:05, 04/12/2022
67 Trần Công Khôi 037845xxxx Anh
Anh vs Senegal
Senegal
3 - 0 02:06, 04/12/2022
66 Thái Hùng Huy 090937xxxx Pháp
Pháp vs Ba Lan
Ba Lan
3 - 1 22:13, 03/12/2022
65 Trần Kim Nhàng 091485xxxx Pháp
Pháp vs Ba Lan
Ba Lan
3 - 1 22:14, 03/12/2022
64 Thái Hùng Quang 090287xxxx Agentina
Agentina vs Australia
Australia
2 - 1 02:02, 03/12/2022
63 Nguyễn Thị Lan Anh 097703xxxx Agentina
Agentina vs Australia
Australia
2 - 1 02:04, 03/12/2022
62 Thái Hùng Huy TháiHùnxxxx Hà Lan
Hà Lan vs Mỹ
Mỹ
3 - 1 22:16, 02/12/2022
61 Thái Tú Phương 083477xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Mỹ
Mỹ
3 - 1 22:18, 02/12/2022
Bảng G
60 Thái Hùng Quang 090813xxxx Cameroon
Cameroon vs Brazil
Brazil
1 - 0 02:20, 02/12/2022
59 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm 097804xxxx Cameroon
Cameroon vs Brazil
Brazil
1 - 0 02:21, 02/12/2022
58 Thái Tú Phương 083477xxxx Cameroon
Cameroon vs Brazil
Brazil
1 - 0 02:23, 02/12/2022
57 Trần Ngọc Gia Hân 091396xxxx Cameroon
Cameroon vs Brazil
Brazil
1 - 0 03:36, 02/12/2022
56 Nguyễn Dương Khang 085522xxxx Cameroon
Cameroon vs Brazil
Brazil
1 - 0 03:51, 02/12/2022
Bảng H
55 Phạm thị bích tuyền 090959xxxx Hàn Quốc
Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
2 - 1 15:11, 28/11/2022
54 Nguyễn Thị Lan Hương 086770xxxx Hàn Quốc
Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
2 - 1 22:21, 01/12/2022
53 Thái Hùng Quang 090287xxxx Hàn Quốc
Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
2 - 1 22:22, 01/12/2022
52 Thái Tú Phương 096814xxxx Hàn Quốc
Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
2 - 1 22:25, 01/12/2022
51 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 037215xxxx Hàn Quốc
Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
2 - 1 22:25, 01/12/2022
Bảng E
50 Phạm thị bích tuyền 090959xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Nhật Bản
Nhật Bản
1 - 2 15:10, 28/11/2022
49 Trần Chu Toàn 096186xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Nhật Bản
Nhật Bản
1 - 2 02:38, 01/12/2022
48 Thái Hùng Quang 090287xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Nhật Bản
Nhật Bản
1 - 2 02:41, 01/12/2022
47 Thái Tú Phương 096814xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Nhật Bản
Nhật Bản
1 - 2 02:44, 01/12/2022
46 Hầu Phước Dũng 090281xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Nhật Bản
Nhật Bản
1 - 2 02:55, 01/12/2022
45 Nguyễn Đức thu 090361xxxx Costa Rica
Costa Rica vs Đức
Đức
2 - 4 15:07, 28/11/2022
44 Mã Vương Phi Yến 077697xxxx Costa Rica
Costa Rica vs Đức
Đức
2 - 4 02:25, 01/12/2022
43 Hầu Phước Chon 070305xxxx Costa Rica
Costa Rica vs Đức
Đức
2 - 4 02:48, 01/12/2022
42 Nguyễn Ngọc Duyên 077403xxxx Costa Rica
Costa Rica vs Đức
Đức
2 - 4 07:52, 01/12/2022
41 Huỳnh Diệu Trâm 097932xxxx Costa Rica
Costa Rica vs Đức
Đức
2 - 4 08:05, 01/12/2022
Bảng F
40 Phạm Văn Hiền 097965xxxx Croatia
Croatia vs Bỉ
Bỉ
0 - 0 12:04, 28/11/2022
39 Huỳnh Tuyết Châu 098720xxxx Croatia
Croatia vs Bỉ
Bỉ
0 - 0 22:08, 30/11/2022
38 Thái Hùng Quang 090813xxxx Croatia
Croatia vs Bỉ
Bỉ
0 - 0 22:25, 30/11/2022
37 Thái Tú Phương 083477xxxx Croatia
Croatia vs Bỉ
Bỉ
0 - 0 22:28, 30/11/2022
36 VÕ ĐỨC ÚT 096165xxxx Croatia
Croatia vs Bỉ
Bỉ
0 - 0 22:32, 30/11/2022
Bảng C
35 Trần Công Khôi 037845xxxx Ba Lan
Ba Lan vs Argentina
Argentina
0 - 2 08:03, 27/11/2022
34 Phạm Văn Hiền 097965xxxx Ba Lan
Ba Lan vs Argentina
Argentina
0 - 2 12:03, 28/11/2022
33 Lương kim long 090255xxxx Ba Lan
Ba Lan vs Argentina
Argentina
0 - 2 14:53, 28/11/2022
32 Lương chánh trung 093485xxxx Ba Lan
Ba Lan vs Argentina
Argentina
0 - 2 15:26, 28/11/2022
31 Võ nguyễn trúc quỳnh 090394xxxx Ba Lan
Ba Lan vs Argentina
Argentina
0 - 2 02:20, 30/11/2022
Bảng D
30 Phạm thị bích tuyền 090959xxxx Tunisia
Tunisia vs Pháp
Pháp
1 - 0 15:10, 28/11/2022
29 tran khanh huy 093927xxxx Tunisia
Tunisia vs Pháp
Pháp
1 - 0 22:22, 29/11/2022
28 Thái Hùng Quang 090813xxxx Tunisia
Tunisia vs Pháp
Pháp
1 - 0 22:31, 29/11/2022
27 Thái Tú Phương 083477xxxx Tunisia
Tunisia vs Pháp
Pháp
1 - 0 22:35, 29/11/2022
26 Huỳnh Tuyết Châu 098720xxxx Tunisia
Tunisia vs Pháp
Pháp
1 - 0 23:16, 29/11/2022
Bảng B
25 Lương kim long 090255xxxx Wales
Wales vs Anh
Anh
0 - 3 14:53, 28/11/2022
24 Trần Minh Trung 084819xxxx Wales
Wales vs Anh
Anh
0 - 3 04:53, 29/11/2022
23 Trương Công Tâm 036901xxxx Wales
Wales vs Anh
Anh
0 - 3 05:36, 29/11/2022
22 Thái Tú Phương 093277xxxx Wales
Wales vs Anh
Anh
0 - 3 06:03, 29/11/2022
21 Thái Tú Ngân 077968xxxx Wales
Wales vs Anh
Anh
0 - 3 06:07, 29/11/2022
Bảng A
20 Trần Công Khôi 037845xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Qatar
Qatar
2 - 0 08:03, 27/11/2022
19 Hầu Phước Nghĩa 090971xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Qatar
Qatar
2 - 0 22:47, 27/11/2022
18 Nguyễn Đức thu 090361xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Qatar
Qatar
2 - 0 15:07, 28/11/2022
17 Phạm thị bích tuyền 090959xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Qatar
Qatar
2 - 0 15:10, 28/11/2022
16 Trần Huân 091915xxxx Hà Lan
Hà Lan vs Qatar
Qatar
2 - 0 15:27, 28/11/2022
Bảng H
15 Trần Công Khôi 037845xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Uruguay
Uruguay
2 - 0 08:03, 27/11/2022
14 Truong Cong Truong 079824xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Uruguay
Uruguay
2 - 0 05:20, 28/11/2022
13 Trần Kim Thảnh 084547xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Uruguay
Uruguay
2 - 0 07:49, 28/11/2022
12 Huỳnh Diệu Phụng 091883xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Uruguay
Uruguay
2 - 0 08:05, 28/11/2022
11 Phạm Văn Chiến 091400xxxx Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha vs Uruguay
Uruguay
2 - 0 08:06, 28/11/2022
Bảng G
10 Trương Công Toàn 096789xxxx Brazil
Brazil vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
1 - 0 05:20, 28/11/2022
09 Đặng Thị Ánh Sang 097546xxxx Brazil
Brazil vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
1 - 0 07:46, 28/11/2022
08 Triệu Kiệt Long 085770xxxx Brazil
Brazil vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
1 - 0 07:54, 28/11/2022
07 Dương Viết Vĩnh Kiểu 090769xxxx Brazil
Brazil vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
1 - 0 08:20, 28/11/2022
06 Hà Tấn 090314xxxx Brazil
Brazil vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
1 - 0 08:53, 28/11/2022
Bảng E
05 Trần Công Khôi 037845xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Đức
Đức
1 - 1 08:03, 27/11/2022
04 Nguyễn Văn Chước 076273xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Đức
Đức
1 - 1 08:19, 27/11/2022
03 Chu Quang Đạt 096448xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Đức
Đức
1 - 1 09:31, 27/11/2022
02 Nguyễn Hữu Hiệu 091151xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Đức
Đức
1 - 1 11:57, 27/11/2022
01 Trần Chánh Quang 083401xxxx Tây Ban Nha
Tây Ban Nha vs Đức
Đức
1 - 1 20:50, 27/11/2022

Thể lệ

I. Mục đích

Nhằm mục đích tạo sân chơi, sự hứng khởi và trổ tài dự đoán cho bạn đọc khi theo dõi tin tức về World Cup 2022 trên các ấn phẩm Tiền Phong điện tử. Báo Tiền Phong tổ chức chương trình “Cùng Tiền Phong trổ tài dự đoán World Cup 2022".

II. Đối tượng

- Tất cả độc giả Báo Tiền Phong trong và ngoài nước (ngoại trừ CBNV, CTV của Báo Tiền Phong và đơn vị tài trợ).

- Cách thức tham gia: mỗi bạn đọc đăng ký đầy đủ thông tin theo mẫu của BTC.

III. Chương trình dự đoán

3.1 Thời gian

- Bắt đầu từ ngày 24/11/2022 đến trận chung kết

3.2 Hình thức dự đoán

- Căn cứ danh sách các trận đấu theo lịch thi đấu do ban tổ chức World Cup 2022 đưa ra và sự lựa chọn trận đấu của Báo Tiền Phong, bạn đọc tham gia dự đoán ở 2 nội dung:

1) Kết quả trận đấu (đội A thắng, hoặc đội B thắng, hoặc hòa)

2) Tỷ số trận đấu (Tỷ số trận đấu không tính tỷ số loạt đá luân lưu 11m trong trường hợp các đội hoà nhau sau 120 phút)

- Thời gian khóa sổ dự đoán: Sau khi trận đấu diễn ra 15 phút.

- Trong trường hợp nhiều người tham gia có kết quả giống nhau, BTC sẽ chọn ra những người có dự đoán đúng và sớm nhất. Trường hợp số người dự đoán đúng ít hơn cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao số giải thưởng bằng số người dự đoán đúng.

- Mỗi tài khoản, tương ứng với một số điện thoại được dự đoán tối đa 03 lần và chỉ được nhận một giải thưởng của mỗi trận đấu.

Lưu ý

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người tham gia dự đoán cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh người đoạt giải trong lễ trao giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Để nhận được giải thưởng một cách hợp lệ bạn cần cập nhật đầy đủ số điện thoại và email theo mẫu của BTC đưa ra.

- Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.

- Người đoạt giải có trách nhiệm thông báo về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải không đến tham dự Lễ trao giải, giải thưởng sẽ được gửi bằng hình thức thư bảo đảm theo thông tin người đoạt giải cung cấp và không quy đổi thành tiền. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc hoặc hư hỏng giải thưởng bằng hiện vật trong quá trình vận chuyển.

- Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả.

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

IV. Giải thưởng

4.1 Cơ cấu giải thưởng và giải thưởng

- Mỗi trận đấu vòng bảng sẽ có: 05 giải thưởng, mỗi giải 01 hộp Đông trùng hạ thảo thương hiệu COPAGA trị 1 triệu đồng.

- Mỗi trận đấu vòng 1/8 sẽ có: 02 giải thưởng, mỗi giải 01 hộp Trầm hương Khánh Hòa trị giá 3 triệu/giải.

- Mỗi trận đấu vòng 1/4 sẽ có: 02 giải thưởng, mỗi giải 01 vé máy bay VNA khứ hồi nội địa hạng phổ thông linh hoạt trị giá 6,8 triệu/giải.

- Mỗi trận đấu vòng Bán kết sẽ có: 02 giải thưởng, mỗi giải 01 Clutches hãng Giovani trị giá 8,99 triệu/giải.

- Trận đấu Chung kết sẽ có: 01 giải thưởng. Phần thưởng đặc biệt là tivi màn hình phẳng 65’’ trị giá 30 triệu đồng

4.2 Thời gian công bố và trao thưởng

- Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách người trúng thưởng sau 12 giờ đồng hồ kể từ khi trận đấu kết thúc.

- Giải thưởng mỗi trận đấu sẽ được trao trong vòng 24h kể từ khi trận đấu kết thúc, bạn đọc tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận giải tại tòa soạn Báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương/ 384 Nam kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đọc tại các tỉnh, BTC sẽ chuyển phát nhanh quà tặng tới tận tay người trúng thưởng.