VietinBank mời tham gia Gói mua sắm Tape lưu trữ dữ liệu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) có kế hoạch chào hàng Gói mua sắm Tape lưu trữ dữ liệu. VietinBank kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm đối với việc cung cấp Gói mua sắm nêu trên tham dự.

1. Thông tin về Gói mua sắm:

- Tên gói mua sắm: Tape lưu trữ dữ liệu.

- Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank. Địa chỉ: 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 24/2/2021 đến trước 9h30 ngày 4/3/2021, tại Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Tầng 1, Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 

3. Thời gian và địa điểm mở Hồ sơ yêu cầu: 9h30 ngày 4/3/2021, Tổ mua sắm hàng hóa dịch vụ thường xuyên Công nghệ Thông tin và Thẻ từ nguồn chi phí. Địa chỉ: Tầng 9, Phòng Chuyên gia, VietinBank Đống Đa, 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm