Việt Nam lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong tháng tư, Việt Nam sẽ lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một trong những cuộc họp được Việt Nam chủ trì trong tháng tới sẽ bàn về vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hoà bình bền vững.

Ông Đỗ Hùng Việt, Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao, thông tin như vậy trong cuộc họp báo chiều 25/3.

Ông Việt cho biết, chương trình hoạt động trong tháng 4 của Hội đồng Bảo an (HĐBA), sẽ tương đối bận rộn với gần 30 cuộc họp cấp đại sứ, xử lý 12 vấn đề của các khu vực trên thế giới.

Để thực hiện vai trò đó, Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, xử lý khác biệt giữa các nước thành viên, cố gắng duy trì đoàn kết, đồng thuận để giải quyết các vấn đề. 

Với tư cách chủ tịch, Việt Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề ưu tiên.

Một trong những chủ đề ưu tiên là khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hoà bình bền vững. Đây là vấn đề rất quan trọng với Việt Nam, có tác động sâu sắc đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh an toàn cho người dân Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam kỳ vọng sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hậu quả bom mìn ở những nước mà chiến tranh đã chấm dứt từ lâu như Việt Nam.

Với sự kiện này, Việt Nam sẽ chủ trì một phiên họp cấp bộ trưởng vào ngày 18/4, với sự tham gia của Tổng thư ký LHQ, đại diện nhóm rà phá bom mìn toàn nữ của Quảng Trị và diễn viên Daniel Craig sẽ gửi thông điệp bằng video. Daniel Craig là đại sứ đại diện của LHQ trong vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. 

Ngoài ra, trong tháng chủ tịch, Việt Nam cũng sẽ thúc đảy 2 vấn đề ưu tiên khác gồm: Tăng cường hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột; và 

Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống của người dân trong xung đột vũ trang.

MỚI - NÓNG