Vị vua tuổi Canh Tý nào trải qua loạn tam vương lập công danh rạng rỡ

TPO - Vị vua này văn võ song toàn, trị vì anh minh, sáng suốt, là người đặt nền móng, mở ra nền thịnh trị dài lâu cho vương triều nhà Lý.
Vị vua nào lên ngôi sau loạn tam vương?

1. Vị vua nào lên ngôi sau loạn tam vương?

 • icon

  Lý Thái Tông

 • icon

  Lý Nhân Tông

 • icon

  Lý Hiền Tông

Ngay từ khi ra đời, vua Lý Thái Tông đã có những điềm báo mệnh đế vương?

2. Ngay từ khi ra đời, vua Lý Thái Tông đã có những điềm báo mệnh đế vương?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Lý Thái Tông có tôn hiệu dài nhất?

3. Lý Thái Tông có tôn hiệu dài nhất?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Năm 1042, vua Lý Thái Tông đã làm việc quan trọng nào?

4. Năm 1042, vua Lý Thái Tông đã làm việc quan trọng nào?

 • icon

  Ban sách Hình thư

 • icon

  Xây đền Đông Cổ ở Tây Bắc thành Thăng Long

 • icon

  Xuống chiếu phát 7.560 cân đồng trong kho để đúc tượng Di Lặc

Vua Lý Thái Tông đã dựng công trình nổi tiếng nào ở Hà Nội ngày nay?

5. Vua Lý Thái Tông đã dựng công trình nổi tiếng nào ở Hà Nội ngày nay?

 • icon

  Chùa Một Cột

 • icon

  Văn Miếu - Quốc Tử Giám

 • icon

  Tháp Báo Thiên

Vua Lý Thái Tông thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc, đúng hay sai?

6. Vua Lý Thái Tông thường thân chinh đi đánh đông dẹp bắc, đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Vua Lý Thái Tông biết xem tướng để nhìn ra kẻ phản trắc?

7. Vua Lý Thái Tông biết xem tướng để nhìn ra kẻ phản trắc?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Lý Thái Tông là hoàng đế nhân hậu, đúng hay sai?

8. Lý Thái Tông là hoàng đế nhân hậu, đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

MỚI - NÓNG