Uy lực trực thăng Mỹ thực thi nhiệm vụ khắp thế giới

Trực thăng Mỹ luôn xuất hiện trong những chiến dịch quan trọng nhờ sự cơ động và khả năng thực thi nhiệm vụ cực kỳ đa dạng.