Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn ra mắt tạp chí “Khoa học và Giáo dục”

Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn ra mắt tạp chí “Khoa học và Giáo dục”
TP - Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn vừa tổ chức lẽ ra mắt tạp chí Khoa học & Giáo dục số đầu tiên sau khi được cấp mã số ISSN (mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ - tạp chí). 

Đây là một trong 3 tạp chí được cấp mã ISSN trong hệ thống trường ĐH ngoài công lập. Tạp chí Khoa học & Giáo dục (Journal of Science and Education) của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với tôn chỉ và nhiệm vụ là đăng tải và công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo… 


Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động số 1246/GP-BTTT, ngày 5 tháng 8 năm 2011 và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia - Bộ Khoa học & Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN: 2354-0567 ngày 9 tháng 12 năm 2013 mỗi năm phát hành 2 số.

MỚI - NÓNG