Tổng HUD xin lùi thêm 15 năm ở dự án đô thị Việt Hưng

TPO - Tổng HUD vừa đề xuất giảm quy mô Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng (Hà Nội) từ 302,5 ha xuống 223,6 ha, đồng thời xin kéo dài thời gian thực hiện thêm 15 năm.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (viết tắt là Tổng công ty HUD) vừa đề xuất điều chỉnh quy mô và ranh giới Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới (KĐTM) Việt Hưng (quận Long Biên, TP Hà Nội) từ 302,5 ha xuống 223,6 ha. Trong đó, quy mô diện tích và ranh giới dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự điều chỉnh giảm từ 93,6 ha xuống 13,1 ha; quy mô diện tích và ranh giới dự án KĐTM Việt Hưng không thay đổi là 210,5 ha).

Cùng với đó, Tổng công ty HUD cũng đề xuất điều chỉnh tăng quy mô nguồn vốn đầu tư (từ 7.841,782 tỷ đồng lên 8.997,45 tỷ đồng). Đồng thời xin điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án thêm 15 năm (từ giai đoạn 2004-2009 sang giai đoạn 2004-2024).

Ngoài ra, thông tin về nhà đầu tư cũng có thay đổi từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thành Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH.

Tổng HUD xin lùi thêm 15 năm ở dự án đô thị Việt Hưng ảnh 1 Phối cảnh tổng thể khu đô thị mới Việt Hưng do Tổng HUD làm chủ đầu tư.

Lý giải về những đề xuất trên, Tổng HUD cho rằng do các nguyên nhân khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số lô đất theo quy hoạch phân khu N10 đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 05.7.2017 (viết tắt là Quy hoạch phân khu N10), dẫn đến việc thay đổi quy mô đầu tư của Dự án.

Trước những đề xuất này của Tổng HUD, mới đây Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Việt Hưng.

Theo đó, đối với đề xuất điều chỉnh quy mô và ranh giới từ 302,5 ha xuống 223,6 ha của dự án, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung đề nghị điều chỉnh.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Quý Sở xem xét báo cáo cấp có thẩm quyền về đề xuất của Nhà đầu tư về việc điều chỉnh dựa trên nguyên tắc như: Phù hợp với Quy hoạch và Làm rõ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Dự án từ trước đến nay; hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Dự án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan khác. 

Về đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tiến độ giải phóng mặt bằng tại các vị trí còn lại tại Dự án và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để thẩm định đề xuất của Nhà đầu tư, xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, kế hoạch tổ chức thực hiện và hiệu quả đầu tư.

Tổng HUD xin lùi thêm 15 năm ở dự án đô thị Việt Hưng ảnh 2 Tổng HUD đề xuất giảm quy mô và xin lùi thêm 15 năm ở dự án đô thị Việt Hưng.

Tổng vốn đầu tư của Dự án đề xuất điều chỉnh là 8.997,45 tỷ đồng. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ các quy định hướng dẫn chủ đầu tư có trách nhiệm trình đề xuất điều chỉnh Dự án để người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Ngoài ra, khi thực hiện việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh Dự án, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND TP Hà Nội. Để thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội theo các quy hoạch đã được phê duyệt, đề nghị sớm tổ chức lập, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị, Khu vực phát triển đô thị theo quy định của pháp luật hiện hành.

“Đối với những khu vực trong phạm vi Dự án thuộc trách nhiệm giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư nhưng chưa hoàn thành thì cần chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án theo quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư cấp 1 và các chủ đầu tư thứ cấp trong việc đầu tư xây dựng và quản lý các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại Dự án, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội giữa các dự án thành phần với nhau trong phạm vi Dự án và giữa Dự án với khu vực xung quanh”, Bộ Xây dựng yêu cầu.

Dự án cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự và xây dựng hạ tầng kỹ thuật KĐTM Việt Hưng có quy mô 302,5 ha được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại Văn bản số 389/CP-CN ngày 25/3/2004, giao Tổng công ty HUD là chủ đầu tư Dự án.

Năm 2004, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt các Quy hoạch chi tiết 1/500 KĐT Việt Hưng (quy mô 210,5 ha) và Quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo chỉnh trang tuyến phố Ngô Gia Tự (quy mô 93,6 ha); thu hồi và giao đất tại quyết định số 3819/QĐ-UB ngày 18/6/2004; Tổng công ty HUD phê duyệt Dự án tại Quyết định số 21/TCT-HĐQT ngày 26/3/2004 (điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 86/TCT-HĐQT ngày 05/9/2006).

MỚI - NÓNG