Thí sinh hờ hững với xét tuyển NV3

Thí sinh hờ hững với xét tuyển NV3
TPO - Sau hai ngày các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) nhận hồ sơ xét tuyển NV3 (bắt đầu từ 20 - 9), đến thời điểm này, nhiều ngành chưa nhận được hồ sơ nào. Có trường nhận được mới chỉ bằng 1/120 so với chỉ tiêu cần lấy.

Theo thống kê của ĐH Đà Lạt, tính đến hết ngày 22 - 9, trường nhận được 12 hồ sơ xét tuyển NV3, trong khi tổng số chỉ tiêu là 1.454. Như vậy, sau hai ngày nhận hồ sơ, số thí sinh đăng ký mới đạt 1/120 chỉ tiêu.

Cụ thể, các ngành Vật lý, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Hóa học, Môi trường, Nông học, Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh , Văn hóa học, Lịch sử, Việt Nam học, Đông Phương học, Quốc tế học có hàng trăm chỉ tiêu NV3 nhưng chưa có hồ sơ.

Các ngành nhận được một hồ sơ gồm: Toán học: 1/99 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sinh học: 1/34; Kế toán: 1/33; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành: 1/29; Công tác xã hội: 1/88; Đông Phương học: 1/59; Quốc tế học: 1/34; Ngôn ngữ Anh: 3/20.

ĐH Huế thông báo, trường có gần 2.000 chỉ tiêu xét tuyển NV3. Theo đó, trường thành viên ĐH Ngoại ngữ: 99 chỉ tiêu; ĐH Kinh tế: 63; ĐH Nông – lâm: 283; Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị: 172; ĐH Khoa học: 747; ĐH Y - Dược: 81; Liên kết ĐH Phú Yên: 286; Liên kế ĐH An Giang: ĐH Nông Lâm: 57; ĐH Sư phạm: 21.

Đến hết ngày 22 - 9, sau hai ngày nhận hồ sơ xét tuyển NV3, ĐH Ngoại ngữ, ngành Việt Nam học mới nhận được một hồ sơ trong tổng số 30 chỉ tiêu.

Ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế (ĐH Huế) nhận được một hồ sơ trong tổng số 63 chỉ tiêu NV3.

ĐH Nông – Lâm: Ngành cơ khí Bảo quản Chế biến Nông sản thực phẩm: 2/38 (hồ sơ/chỉ tiêu); Chăn nuôi thú y: 2/62; Nuôi trồng thủy sản: 2/90.

Ngành Hóa học, ĐH Khoa học: 1/47 (hồ sơ/chỉ tiêu); Sinh học: 2/41; Khoa học môi trường: 1/48; Công nghệ sinh học: 1/17; Văn học: 1/30; Lịch sử: 1/78.

ĐH Y Dược, ngành Y học dự phòng: 25/53 chỉ tiêu.

Như vậy, với hơn 1.700 chỉ tiêu, tính đến thời điểm này, ĐH Huế nhận được 40 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3.

ĐH Phòng cháy chữa cháy cũng cho biết, tính đến hết ngày 22-9, trường nhận được ba hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3.

ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM có 500 chỉ tiêu xét tuyển NV3 nhưng sau hai ngày nhận hồ sơ, mới chỉ có 43 thí sinh đăng ký, còn thiếu rất nhiều so với chỉ tiêu.

ĐH Y Hải Phòng có 67 chỉ tiêu xét tuyển NV3. Tính đến hếy ngày 22-9, trường nhận được 12 hồ sơ đăng ký xét tuyển NV3 ngành bác sĩ đa khoa (chỉ tiêu: 50) và 45 hồ sơ xét tuyển NV3 của ngành Răng Hàm Mặt (chỉ tiêu: 17); một thí sinh rút hồ sơ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG