Có 2 kết quả :

Những sơn nữ cheo leo trên những ngọn cây cổ thụ để hái chè.

Săn đại lão trà trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

TP - Nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, có một loại chè cổ thụ thân to 2 người ôm không xuể, lá sum suê tán phủ rộng cả bìa rừng. Với tuổi đời hàng trăm năm, những cây chè Shan tuyết (Hà Giang) đang sừng sững trường tồn cùng thời gian.