Sở GD-ĐT TPHCM bổ nhiệm trái quy định hàng loạt cán bộ

TPO - Ngày 20/10, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Trương Văn Lắm đã ký kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, kỷ luật công chức (viên chức) và việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) thành phố.  

Qua xem xét 18 hồ sơ trong danh sách bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại sở, đoàn thanh tra nhận thấy chỉ có 4 hồ sơ đáp ứng trình tự, thủ tục, 14 trường hợp còn lại đều bổ nhiệm trái quy định của Chính phủ ban hành.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, trong giai đoạn năm 2014 đến tháng 6/2015, sở có ra quyết định xử lý kỷ luật 11 trường hợp, gồm 8 trường hợp bị khiển trách, 2 cảnh cáo và 1 trường hợp bị buộc thôi việc. Tuy nhiên, thanh tra lại phát hiện có đến 10/11 trường hợp sở xử lý kỷ luật mà không ra thông báo bằng văn bản. Theo quy định, thông báo này phải nêu rõ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật, thời điểm phát hiện và thời gian xử lý kỷ luật.

Về tuyển dụng, Sở GD-ĐT không cập nhật lý lịch tư pháp theo quy định đối với 4 trường hợp trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2015. Không đăng thông báo tuyển dụng trên báo viết, báo nói, báo hình mà chỉ đăng tải trên trang thông tin điện tử và chỉ niêm yết tại trụ sở là chưa đúng quy định của Bộ Nội vụ.

Ông Lắm yêu cầu Sở GD-ĐT cần nghiên cứu và sớm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên. Chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời các phòng ban, cá nhân có liên quan đã để xảy ra sai sót trong công tác bổ nhiệm.

MỚI - NÓNG
Hạ tầng ở TPHCM ngày càng được hoàn thiện, hiện đại. Ảnh: Phạm thọ
Bộ Chính trị: Bảo đảm hạ tầng TPHCM đi trước một bước
TP - Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại; đồng thời đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm hạ tầng đi trước một bước.