Sinh viên trường này được tích lũy tín chỉ môn học của trường khác

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên trường này được tích lũy tín chỉ môn học của trường khác
TPO - Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học mới được Bộ GD&ĐT ban hành, sinh viên của trường này có thể tích lũy tín chỉ môn học của trường khác thông qua hình thức trao đổi sinh viên.

Cụ thể, quy chế này đưa hoạt động “trao đổi sinh viên” vào quy định. Theo đó, các cơ sở đào tạo được công nhận lẫn nhau về quy trình đào tạo, nội dung đào tạo và giá trị của tín chỉ, làm căn cứ cho phép sinh viên của cơ sở đào tạo này được học một số học phần tại cơ sở đào tạo khác và ngược lại.

Trên cơ sở đánh giá và công nhận lẫn nhau, sinh viên của cơ sở đào tạo này có thể đăng ký thực hiện học một số học phần tại cơ sở đào tạo khác nếu được hiệu trưởng của hai cơ sở đồng ý với số lượng tín chỉ mà sinh viên tích lũy tại cơ sở đào tạo khác không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

Trong Quy chế đào tạo đại học cũng có quy định rõ về việc cho phép sinh viên chuyển trường, chuyển ngành. Cụ thể, sinh viên được xét chuyển trường nếu đáp ứng các yêu cầu: xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học, được sự đồng ý của trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến, không thuộc một trong các trường hợp không được phép chuyển trường quy định.

Trong đó, sinh viên sẽ không được phép chuyển trường nếu không đáp ứng điều kiện trúng tuyển của ngành học hoặc chương trình đào tạo tương ứng của trường xin chuyển đến, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập, là sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo có sinh viên xin chuyển đến quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần được chuyển đổi kết quả và số học phần phải học bổ sung, trên cơ sở so sánh chương trình đào tạo của trường sinh viên xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

Sinh viên cũng được xem xét chuyển ngành đào tạo, chuyển sang một phân hiệu khác của trường (hoặc từ phân hiệu về trụ sở chính) nếu không đang là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm cuối, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời gian học tập, được sự đồng ý của người đứng đầu các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu hoặc của hiệu trưởng cơ sở đào tạo nơi chuyển đi và chuyển đến.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo, phân hiệu hoặc trụ sở chính hay nơi chuyển đến phải có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, đối với phương thức đào tạo theo tín chỉ, sinh viên có thể đăng ký học thêm các học phần của một chương trình khác, ngành khác khi điều kiện của cơ sở đào tạo cho phép, nhưng chỉ được hưởng các quyền lợi chính thức và được xem xét công nhận tốt nghiệp chương trình thứ hai khi đã đăng ký thành công học chương trình thứ hai theo quy định.

MỚI - NÓNG
Khách sạn 'giăng' giường ở cầu thang vì thiếu phòng mùa du lịch
Khách sạn 'giăng' giường ở cầu thang vì thiếu phòng mùa du lịch
TPO - Để giải quyết vấn đề thiếu phòng trong mùa cao điểm du lịch tại Trung Quốc, một khách sạn đã sử dụng cầu thang bộ để chế thêm chỗ ở cho du khách. Tuy nhiên, những khu vực này đã bị chính quyền địa phương ngừng hoạt động vì không đảm bảo các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy.