'Siêu ủy ban' quản lý 2/3 tổng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

TPO - Trong lúc bàn giao hồ sơ đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), bộ ngành không được để xảy ra khoảng trống pháp lý, tránh phức tạp. Cơ quan chức năng phải  công khai, minh bạch trong hoạt động DN, tránh thất thoát lãng phí, tham nhũng.

Trên đây là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ ra mắt Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiều ngày 30/9.

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN đã chính thức ra mắt sau 8 tháng được thành lập. Tại Lễ ra mắt cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban với các Bộ về kế hoạch chuyển giao và tiếp nhận hồ sơ 19 Tập đoàn, Tổng công ty.

'Siêu ủy ban' quản lý 2/3 tổng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp ảnh 1 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ chuyển về "Siêu uỷ ban"

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Nghị định này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 29/9.

Theo đó, Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ giao Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu như sau: Quyết định vốn điều lệ khi thành lập và điều chỉnh vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của DN, trừ các DN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; thực hiện đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.

Về quan hệ của Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN; tuân thủ các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính về chế độ quản lý tài chính DN, cơ chế giám sát về tài chính đối với các DN do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu.

Về nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý DN trong quá trình chuyển tiếp, nghị định quy định phù hợp với nguyên tắc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại DN.

Theo nội dung nghị định, các cơ quan phải chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các DN cho Ủy ban trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày nghị định này và các quyết định chuyển giao có hiệu lực.

Được biết, sau khi nhận chuyển giao vốn Nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban sẽ quản lý vốn chủ sở hữu gần 1 triệu tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 2,3 triệu tỷ đồng, chiếm 2/3 tổng tài sản Nhà nước tại DN. 

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cho biết, đến nay Ủy ban đã cơ bản kiện toàn nhân sự, tổ chức, trong đó Lãnh đạo Ủy ban ban đầu gồm 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch. Ủy ban đã tuyển dụng được 50 nhân sự.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã hoàn thành xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Ủy ban và tổ chức thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy trình, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ theo đúng biên chế được giao.

“Dự kiến Ủy ban sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng trong năm 2018 và 2019 để đáp ứng khối lượng công việc đề ra”, ông Nguyễn Hoàng Anh nói.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, đến thời điểm này Ủy ban đã cơ bản hoàn thành hệ thống các quy chế nghiệp vụ và quản trị nội bộ (khoảng hơn 40 quy chế) để đảm bảo hoạt động Ủy ban ngay sau khi ra mắt.

MỚI - NÓNG