Rắn sọc đực giả rắn cái để lừa tình địch

Con rắn đực ngủ quên tỏa ra mùi của rắn cái để hút các tình địch tới sưởi ấm cho nó, giúp nó kịp tham gia cuộc đua giành quyền giao phối.

Có thể bạn quan tâm