Rác thải tại khu cách ly phố Trúc Bạch được xử lý nghiêm ngặt ra sao?

Rác thải tại khu vực cách ly phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) được phân loại và khử khuẩn, việc thu gom rác thực hiện chặt chẽ theo quy trình thu gom chất thải y tế.