Phòng điều trị bệnh Covid-19 khử khuẩn thế nào?

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín, dùng máy móc thiết bị khử khuẩn từng bước theo quy trình tại phòng áp lực tâm nơi điều trị bệnh nhân Covid-19.

Có thể bạn quan tâm