Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép

TPO - Kiểm tra, xác minh nước chuyển màu xanh rêu đậm thời gian qua, đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết hồ Tây có dấu hiệu ô nhiễm với nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép.
Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 1

Nước hồ Tây chuyển màu xanh đậm với nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép.

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 2

Trước thực trạng đáng báo động này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội triển khai gấp nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng nước hồ.

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 3

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, đoàn đã tổ chức kiểm tra, xác minh việc nước hồ Tây chuyển màu xanh rêu đậm trong thời gian qua.

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 4

Kết quả cho thấy, nhiều thông số môi trường trong nước hồ vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, sinh khối và mật độ tế bào thực vật cao (tập trung chủ yếu là các chi dạng tập đoàn vi khuẩn lam Microcystis, Alphanocapsa, Merismopedia và các tập đoàn tảo lục Scenedesmus, Crucigena,…).

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 5

Rác thải trôi dạt trên mặt hồ.

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 6
Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 7

Nước hồ Tây thời gian có màu xanh rêu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 8

Rong rêu, rác thải nổi lên đầy mặt hồ

Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 9
Nước hồ Tây ô nhiễm, nhiều thông số vượt ngưỡng cho phép ảnh 10
MỚI - NÓNG