Những điểm chính tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Những điểm chính tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII ảnh 1

Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/infographics-nhung-diem-chinh-tai-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii/789424.vnp

Theo TTXVN/Vietnam+
Tin liên quan