Nhiệt điện Nghi Sơn phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Ngày 02/01/2020, Giám đốc Công ty phối hợp Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 01/LT-NĐNS-CĐ phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Công ty tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những việc khó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua trên mọi mặt như công tác hành chính, vận hành, sửa chữa nhất là các phong trào: “Hoàn thành sản lượng điện 06 tháng mùa khô năm 2020”; “Kiến thức An toàn vệ sinh lao động qua internet”; “Hàng tháng thi đua hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc tiêu biểu” đồng thời thi đua thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chung tay bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn ra sức thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, người lao động tích cực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào SXKD; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính tiến tới phát triển bền vững góp phần ổn định nguồn điện cho hệ thống phát triển kinh tế xã hội của đất nước; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong CBCNV đơn vị.

Cụ thể, trong 06 tháng đầu năm 2020 các tổ máy vận hành ổn định, đảm bảo yêu cầu cung cấp điện của hệ thống. Sản lượng điện sản xuất của Công ty 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 2.240 tỷ kWh, hoàn thành sớm 9 ngày kế hoạch sản lượng điện mùa khô Tổng công ty Phát điện 1 và Bộ Công thương giao. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ ngừng máy sự cố, suất hao nhiệt đều vượt kế hoạch Tổng công ty giao. Công ty đang tiến hành triển khai thực hiện 07 đề tài sáng kiến kỹ thuật, dự kiến mang lại hiệu quả cao và độ tin cậy cho các tổ máy; 01 đề tài khoa học công nghệ đã hoàn thành công tác lắp đặt, dự kiến tháng 9/2020 sẽ tiến hành thử nghiệm. Đồng thời, Công ty đã từng bước triển khai nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) cho các hệ thống thiết bị tại Nhà máy góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn về môi trường, cụ thể đã áp dụng 02 sáng kiến, cải tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhiệt điện Nghi Sơn phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp ảnh 1

Ông Vũ Trọng Đức – PGĐ Công ty trao thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua

Mặt khác, Công ty luôn chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng; đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo để khen thưởng; phát động, đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành Điện và của Tổng công ty Phát điện 1 giao.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết của Công ty, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2020./.

MỚI - NÓNG
Nguy cơ tai nạn từ ô tô đội bạt che nắng di chuyển trên đường
Nguy cơ tai nạn từ ô tô đội bạt che nắng di chuyển trên đường
TPO - Theo một số chuyên gia giao thông, việc mang theo bạt che nắng có thể bị vi phạm vào quy định chở hàng cồng kềnh, làm ảnh hưởng tới kích thước thực tế của xe, dẫn tới hình phạt hành chính. Đồng thời, nếu không được cố định chắc chắn, tấm bạt có thể văng ra khỏi xe khi di chuyển, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.