Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

TPO - Toàn bộ 462/462 đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành bầu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ảnh 1