Người dân có thể sẽ được chọn biển số xe theo sở thích

Người dân có thể sẽ được chọn biển số xe theo sở thích
TPO - Theo dự án luật đảm bảo an toàn giao thông mới, người dân có thể được cấp biển số xe thông qua đấu giá và thậm chí được chọn biển số xe theo sở thích.

Đấu giá biển số xe

Liên quan đến dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã thông tin về việc đấu giá biển số xe.

Cục CSGT cho biết, theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và luật Quản lý, sử dụng tài sản công, kho số của biển số xe do Bộ Công an đang sử dụng để đăng ký xe là tài sản công. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 hiện hành quy định cấm mua, bán biển số xe.

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã sửa đổi quy định này và chỉ cấm mua, bán trái phép biển số xe; trường hợp mua biển số thông qua đấu giá là hợp pháp. Dự thảo luật còn quy định cấp biển số thông qua đấu giá là một trong các hình thức cấp biển số xe.

Các luật chuyên ngành đã cụ thể hóa việc đấu giá biển số xe, đảm bảo biển số xe cơ giới sau đấu giá đảm bảo đầy đủ các quyền về tài sản gồm quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và quyền định đoạt.

Bộ Công an sẽ thực hiện sớm đấu giá biển số xe đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích để đáp ứng tư tưởng trong sinh hoạt và kinh doanh và gắn trách nhiệm người trúng đấu giá sử dụng biển số đó không đúng quy định.

Trừ điểm bằng lái xe

Về vấn đề trừ điểm bằng lái xe, Cục CSGT cho biết quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo an toàn giao thông; tiếp thu kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến trên thế giới và sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. 

Ngoài ra, Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm trong cùng 1 hành vi cụ thể mới quản lý đối tượng và chưa có biện pháp quản lý liên thông giữa các lần vi phạm khác nhau trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Do vậy, việc quy định biện pháp quản lý hành chính qua trừ điểm giấy phép lái xe là quản lý theo dõi việc chấp hành pháp luật và vi phạm của người lái xe trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Bộ Công an sẽ nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định cụ thể về thực hiện trừ điểm bằng lái xe sao cho các thủ tục đều đơn giản, hợp lý, tránh phiền hà tới người dân…

MỚI - NÓNG