Người Ấn Độ đầu tiên trở thành võ tăng Thiếu Lâm

Kanishka Sharma sau khi tự mình tìm tòi học võ Thiếu Lâm ở Trung Quốc, đã trở thành võ tăng đầu tiên của đất nước Ấn Độ.

Có thể bạn quan tâm