Ngôi chùa gỗ 900 tuổi dựng bằng gỗ sưa

Chùa Sakayamuni được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ sưa từ cọc nền đến đinh đóng, là một trong 10 ngôi chùa cổ nhất Trung Quốc.