Ngân hàng ngoại mua 950.000 cổ phiếu của Vinamilk

Ngân hàng ngoại mua 950.000 cổ phiếu của Vinamilk
Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 17/10. Sau giao dịch, Norges Bank tăng lượng sở hữu lên 3,11 triệu đơn vị, chiếm 0,37% vốn VNM.

>Vinamilk xuất khẩu 4.700 tỷ đồng

Norges Bank báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VNM của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Norges Bank, tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị Lê Anh Minh, đã mua 950 nghìn cổ phiếu VNM như đăng ký. Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 17/10.

Trước giao dịch, Norges Bank nắm giữ 2,16 triệu cổ phiếu VNM, chiếm 0,26% vốn. Sau giao dịch, Norges Bank tăng lượng sở hữu lên 3,11 triệu đơn vị, chiếm 0,37% vốn.

Trước đó, từ 5/9 đến 4/10 Norges Bank chỉ giao dịch thành công 350 nghìn cổ phiếu VNM trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG