Máy bay không người lái cảm tử IAI Harop tập tiêu diệt mục tiêu

Máy bay không người lái cảm tử IAI Harop tiêu diệt mục tiêu trong một cuộc thử nghiệm

Có thể bạn quan tâm