Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng 39% trong năm 2020

Lợi nhuận hợp nhất của BIC tăng 39% trong năm 2020
Tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021, ông Trần Hoài An, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Kinh doanh bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, năm 2020, thị trường bảo hiểm phí nhân thọ vẫn duy trì tăng trưởng nhưng do nền kinh tế suy giảm vì tác động của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng của thị trường ước chỉ ở mức 8%, song BIC đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc tất cả các chỉ tiêu kế hoạch.

 Cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng của công ty mẹ BIC năm 2020 đạt 2.529 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2019, hoàn thành 104,3% kế hoạch năm.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 2.363 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm ngoái. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn hệ thống năm qua đạt 375,5 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 156% kế hoạch năm. Lợi  nhuận trước thuế riêng công ty mẹ đạt 363,5 tỷ đồng, tăng trưởng 38,8%, hoàn thành 158% kế hoạch được giao.

Năm 2020, BIC tiếp tục đạt lợi nhuận cao trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tỷ lệ chi phí kết hợp ở mức tốt nhất trong 15 năm hoạt động. Một năm vừa qua, bán lẻ của BIC cũng đạt được những kết quả rất ấn tượng, đặc biệt là kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), tăng trưởng gần 70%, đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tích cực, năm 2020, BIC còn được nghi nhận ở các mặt hoạt động khác như: được AM.Best tái khẳng định xếp hạng tín nhiệm B++; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Năm 2021, BIC tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động. Với quyết tâm “tăng tốc và bứt phá”, toàn hệ thống BIC sẽ nỗ lực gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong năm 2021. Chủ tịch Hội đồng quản trị BIC Trần Xuân Hoàng yêu cầu BIC giữ vững phương châm “Đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững” để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021, chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

MỚI - NÓNG