Kính viễn vọng không gian Kepler sắp cạn kiệt nhiên liệu

Kepler, kính viễn vọng không gian giúp NASA phát hiện 2.245 ngoại hành tinh, chỉ có thể hoạt động thêm vài tháng nữa do sắp cạn nhiên liệu.

Có thể bạn quan tâm