Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 21/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch tại Vĩnh Phúc ảnh 1

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực, Sở đã tổ chức đánh giá thực hiện các quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; tiến hành đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng xếp hạng và tình hình phân bố các cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, ăn uống, kinh doanh hàng lưu niệm, dịch vụ mua sắm; kết quả thực hiện mục tiêu quy hoạch; tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư trong thời kỳ quy hoạch; sự phù hợp của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch so với các quy hoạch khác như quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có liên quan….

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất tích hợp phương án phát triển du lịch vào Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của Luật Quy hoạch với mục tiêu, quan điểm phát triển và định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Đảo, thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, UBND huyện đã có 14 quy hoạch được duyệt. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương để công bố các quy hoạch theo quy định hiện hành, chỉ đạo các địa phương công khai quyết định phê duyệt, làm các bảng biển, dán quy hoạch sử dụng đất tại trung tâm xã, nhà văn hóa các thôn và tổ chức công tác cắm mốc giới để quản lý quy hoạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện việc xây dựng, quản lý xây dựng, phát triển theo định hướng quy hoạch và quy chế quản lý quy hoạch; chú trọng công tác tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng hỗ trợ phát triển du lịch theo quy hoạch đã được phê duyêt; chỉ đạo các ngành liên quan nghiên cứu các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đấu giá quyền sử dụng đất, có quy định cụ thể về từng trường hợp trên địa bàn tỉnh, phù hợp với đặc điểm, tính chất dự án, quy hoạch xây dựng để các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư du lịch đi vào thực chất, bảo đảm tính khả thi. UBND huyện Tam Đảo đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt xong quy hoạch chung đô thị huyện Tam Đảo đến năm 2040 làm tiền đề để huyện triển khai các quy hoạch cụ thể.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu cho rằng báo cáo của 2 đơn vị chưa nhấn mạnh đến đánh giá kết quả quy hoạch du lịch mũi nhọn được duyệt; các quy hoạch du lịch còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa xứng tầm. Các đại biểu đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tam Đảo làm rõ thêm về nội dung, kết quả cách thức triển khai thực hiện từng quy hoạch; công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy hoạch du lịch đã được phê duyệt trên địa bàn; những đề xuất quy hoạch du dịch của Sở và UBND huyện vào quy hoạch chung của tỉnh.

MỚI - NÓNG