[Infographics] Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 12/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
[Infographics] Những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 7 ảnh 1
Theo Theo TTXVN/Vietnam+