[Infographics] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2018

TPO - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần thứ ba đứng đầu về mức độ tín nhiệm. Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ bị đánh giá tín nhiệm thấp nhất.
[Infographics] Kết quả lấy phiếu tín nhiệm năm 2018 ảnh 1