[Infographics] Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khoá X

TPO - Hôm nay, 11/12 /2018, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X, đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa X.
[Infographics] Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khoá X ảnh 1