Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy

Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy
Ở bất kỳ giải đua xe nào, dàn người mẫu của Monster Energy cũng luôn trở thành tâm điểm chủ ý của giới mày râu bởi gương mặt khả ái và thân hình "chuẩn không cần chỉnh".
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 1
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 2
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 3
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 4
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 5
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 6
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 7
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 8
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 9
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 10
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 11
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 12
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 13
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 14
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 15
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 16
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 17
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 18
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 19
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 20
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 21
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 22
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 23
Hút mắt với dàn mỹ nhân của Monster Energy ảnh 24
Theo Theo Dân trí