Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều

Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi đã có một buổi sáng mùa xuân tươi tắn khoe dáng thướt tha trên bến Ninh Kiều.
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 1
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 2
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 3
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 4
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 5
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 6
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 7
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 8
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 9
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 10
Hoa khôi sinh viên Cần Thơ thướt tha trên bến Ninh Kiều ảnh 11
Theo Dân trí