Hinata xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên nền tảng giá trị văn hóa doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đều phải xây dựng được cho mình một bản sắc văn hóa riêng. Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ lãnh đạo công ty luôn chú trọng xây dựng và duy trì một nền quản trị đậm đà bản sắc riêng của Hinata.

Ba giá trị văn hóa cốt lõi

Chúng tôi có ba tuyên bố rõ ràng về những giá trị văn hóa cốt lõi và nhắc nhở nhau cùng thực hiện, giữ gìn và phát huy nó.

Thứ nhất, đối với khách hàng. Doanh nghiệp luôn cam đoan cung cấp các sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn cao và minh bạch giá cả trong mọi giao dịch.

Thứ hai, đối với nhà quản trị: Hoạt động hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, bảo vệ hiệu quả các nguồn tài nguyên vốn có của toàn doanh nghiệp.

Thứ ba, đối với nhân viên: Tất cả thành viên phải đối xử tôn trọng và tạo điều kiện tốt nhất cho nhau phát triển trên quan hệ “công bằng và chính trực”.

Chính nhờ các giá trị văn hóa cốt lõi này, chúng tôi đã cùng nhau bước đi, cùng nhau trải qua những khó khăn mà không bị mất phương hướng. Tại những thời khắc quan trọng những giá trị văn hóa đã giúp chúng tôi ra những quyết định đúng đắn trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Hinata xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên nền tảng giá trị văn hóa doanh nghiệp ảnh 1

Sáu nguyên tắc trong văn hóa công ty Hinata

Tại Hinata, trên tinh thần của giá trị văn hóa cốt lõi. Chúng tôi đã xây dựng cho mình sáu nguyên tắc trong hoạt động hàng ngày. Giúp toàn thể nhân viên định hình thái độ làm việc và xử lý công việc khi phát sinh vấn đề.

1. Công bằng: Là thành viên của Hinata, bạn không cần phải là người có bằng cấp. Năng lực của bạn được đánh giá dựa trên kết quả bạn làm được.

2. Chính trực: Không được đổi trắng thay đen, bản thân phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi và lời nói của mình.

3. Hợp tác: Người lớn không cần được người lớn giám sát mà cần người cùng hợp tác. Vì vậy, nhân viên hãy hợp tác cùng nhau dựa trên các nguyên tắc bình đẳng.

4. Trách nhiệm: Khi có vấn đề hay sự việc gì xảy ra, nguyên nhân đầu tiên đều là do bạn, đừng đổ lỗi cho ai cả.

5. Hướng kết quả: Nói chuyện và thỏa thuận với nhau bằng lượng hoá.

6. Sáng tạo và chủ động: Đừng bao giờ nói “không” mà bạn hãy luôn tìm kiếm ít nhất 2 biện pháp.

Hinata xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên nền tảng giá trị văn hóa doanh nghiệp ảnh 2

Những mẫu sản phẩm mới thường được phát triển theo ý tưởng từ cấp dưới

Một mô hình quản trị tinh gọn dựa trên văn hóa

Tại Hinata chúng tôi không có một bản nội quy dài lê thê; chúng tôi cũng không có một bộ nguyên tắc hướng dẫn công việc chi tiết công việc cho từng vị trí. Vậy làm sao chúng tôi đảm bảo hiệu quả công việc?

Chúng tôi quản trị nhau dựa trên tuyên bố văn hóa.

Thật tuyệt vời khi chúng ta không có những bộ quy định dài dòng đầy hạng mục. Từng vấn đề phát sinh trong hoạt động đều được chúng tôi đưa ra bàn bạc và ra phán quyết dựa trên các “giá trị và nguyên tắc” văn hóa đã tuyên bố. Hầu như tất cả nhân sự của Hinata đều nhớ nằm lòng ba giá trị và sáu nguyên tắc. Mỗi khi có phát sinh tranh chấp họ thường bàn với nhau xem ra quyết định như thế này có phù hợp với nguyên tắc và giá trị văn hóa cốt lõi hay không? Đôi khi chúng tôi cũng có những quyết định sai lầm gây thiệt hại, nhưng quyết định ấy vẫn tuân theo đúng giá trị văn hóa.

Chính vì mô hình quản trị này chúng tôi đã có thể hoạt động một cách linh hoạt, mọi phần tử đều có được cho mình một mục tiêu hoạt động rỏ ràng. Chúng tôi đã tiết kiệm được hàng giờ và rất nhiều chi phí quan liêu giấy tờ khác. Do vậy mà các bạn có thể thấy, quá trình thay đổi và sáng tạo tại Hinata diễn ra rất nhanh chóng và thường xuất phát từ bên dưới, từ các bạn nhân viên vận hành trực tiếp.

MỚI - NÓNG
'Đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ là cột mốc quan trọng của nhà trường'
'Đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ là cột mốc quan trọng của nhà trường'
TPO - Đăng cai tổ chức sự kiện Chủ nhật Đỏ sẽ là cơ hội cho sinh viên trường Đại học Văn Hiến nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương và suy nghĩ chín chắn về trách nhiệm, vai trò của mình với xã hội, cộng đồng trong thời đại mới. Với nghĩa cử cao đẹp này, mỗi thế hệ sinh viên Văn Hiến sẽ tiếp nối cho nhau để ngày càng phát triển nên một cộng đồng sinh Văn Hiến “Thành Nhân trước thành Danh”.