Hà Nội đón gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh

TPO - Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.
Hà Nội đón gió đông bắc cấp 2-3, đêm và sáng trời lạnh ảnh 1