Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ

Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ
TPO - Điệu múa Duyên dáng Việt Nam do các bạn sinh viên Trường Đại học Thương mại ( Hà Nội) biểu diễn chào mừng ngày Chủ Nhật Đỏ sáng 12/1 được chuẩn bị rất công phu
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 1
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 2 
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 3 
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 4 
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 5 
Duyên dáng Việt Nam trong Chủ Nhật Đỏ ảnh 6