Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
Sáng 31/12, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Đoàn Thanh niên KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương. Về phía KTNN có các đồng chí đại diện: Các Ban của Đảng, Công đoàn KTNN, Hội Cựu chiến binh KTNN, Văn phòng Đảng – Đoàn thể và đoàn viên thanh niên KTNN.

Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác đoàn và phong trào thanh niên KTNN không ngừng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức; tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với tình hình giãn cách xã hội kéo dài tại Hà Nội và nhiều địa bàn một số đơn vị trực thuộc KTNN đóng trụ sở, đem lại hiệu quả thiết thực.

Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn năm 2021 ảnh 1

Toàn cảnh buổi Hội nghị triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2022

Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn năm 2021 ảnh 2

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh biểu dương những đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban thường vụ Đoàn Thanh niên KTNN và những kết quả mà toàn đoàn đã đạt được trong năm qua. "Các phong trào đã thể hiện được rất rõ tính xung kích của tuổi trẻ KTNN". Đoàn TN KTNN cần triển khai các hoạt động tập trung vào một số các phong trào, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chính trị của KTNN như: Tổ chức nghiên cứu khoa học đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên nhất là đoàn viên trẻ mới vào ngành; đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán. Đặc biệt, cần đẩy mạnh phong trào thực hiện quy tắc ứng xử Kiểm toán viên nhà nước đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện lối sống, tư cách, đạo đức của người Kiểm toán viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ ở các Đoàn, các Tổ Kiểm toán, cũng như trong quá trình làm việc với các đơn vị được kiểm toán.

Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn năm 2021 ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen của TW Đoàn cho các cá nhân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền quán triệt đến các chi đoàn thực hiện nghiêm túc Công văn số 997-CV/ĐTNK-BTG về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2021 theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của Đảng ủy KTNN với nội dung “Xây dựng tác phong, phong cách người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức tuyên truyền 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua các buổi sinh hoạt chi Đoàn và thông qua nhóm mạng xã hội (group facebook, zalo, email…) từ đó các đoàn viên hiểu rõ thân thế, quá trình hoạt động của Người, khơi dậy niềm tự hào “Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/ĐTNK-BTG ngày 24/6/2021 của Đoàn khối các cơ quan Trung ương về việc Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, 100% chi đoàn trực thuộc ĐTN KTNN đã tổ chức quán triệt đến các ĐVTN tham gia các lớp học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.

-100% ĐVTN tham gia thực hiện việc khảo sát online ý kiến của ĐVTN về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Qua đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

- Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), ĐTN KTNN sôi nổi tổ chức các hoạt động: Phát động đoàn viên thanh niên tham dự Cuộc thi sáng tác biểu trưng cổ động, tuyên truyền kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Luật Thanh niên 2020” theo hình thức thi trắc nghiệm; tuyên truyền phim tư liệu “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”, bộ sách Tự hào tuổi trẻ Việt Nam; Tham gia cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị... Các hoạt động trên góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang, bồi đắp niềm tin của thế hệ trẻ, cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật thanh niên.

- 100% đoàn viên mới kết nạp Đảng được học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn với các nội dung: Tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận với các nội dung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Trong năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song ĐTN KTNN đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy KTNN, Đoàn khối các cơ quan TW, Công điện của Tổng Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của KTNN, của Đoàn khối các cơ quan TW, ĐTN KTNN đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc khai báo sức khoẻ tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế và cập nhật thông tin qua ứng dụng trên các website, fanpage của Đoàn. 100% ĐVTN thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin hàng ngày trên ứng dụng, vận động hướng dẫn người thân trong gia đình, người cùng nơi cư trú thực hiện khai báo y tế.

Tại Hội nghị 02 tập thể, 06 cá nhân thuộc Đoàn TN KTNN đã vinh dự được nhận Bằng Khen của Trung ương Đoàn; 7 tập thể và 7 cá nhân thuộc Đoàn TN KTNN được nhận Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Đoàn Thanh niên KTNN vinh dự được nhận Cờ Thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn năm 2021 ảnh 4

Ngay sau khi dự hội nghị các đoàn viên chụp ảnh chung và phát động triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

MỚI - NÓNG