Điểm thi cao bất thường ở Hà Giang: Sẽ xử lý nghiêm, kể cả hình sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định không có vùng cấm trong xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT tại địa phương, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, kể cả có vấn đề hình sự.