Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội &Nhân Văn TPHCM

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội &Nhân Văn TPHCM
TPO- Điểm chuẩn ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) từ 2008 đến năm 2010 không thay đổi nhiều, chỉ từ 14-20 điểm tùy ngành và khối thi.

Điểm chuẩn chi tiết qua các năm của các ngành như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Văn học và ngôn ngữ (Ngữ Văn)

C

17,5

14

14

D1

15

14

14

Báo chí – Truyền thông

C

20

19

20

D1

19

19

20

Lịch sử

C

16,5

14

14

D1

15

15

14

Nhân học

C

14

14

14

D1

14

14

14

Triết học

A

14

14

14,5

C

14

14

14

D1

14

15,5

16,5

Địa lý

A

14,5

14

14

B

15

15

14

C

17

17

14,5

D1

14

14,5

14

Xã hội học

A

15

14

14

C

15,5

14,5

15

D1

14

14

14

Thư viện thông tin

A

14

14

14,5

C

14

14

14

D1

14

14

14

Giáo dục

C

14

14

14

D1

14

14

14,5

Lưu trữ học

C

14

14

14

D1

14,5

14,5

14

Văn hóa học

C

14

14

14

D1

14

14

14

Công tác xã hội

C

14

14

14

D1

14

14,5

14

Tâm lý học

B

21

16,5

17,5

C

18

16

19

D1

18

16,5

17,5

Đô thị học

A

14

14

14,5

D1

14

14

14 ; 15

Du lịch

C

19

D1

18,5

Đông phương học

D1

16,5

16

16

D6

15

Ngữ văn Anh

D1

17,5

16

18

Song ngữ Nga – Anh

D1

14

14

14

D2

16

14,5

Ngữ văn Pháp

D1

14

14

14

D3

14

14

14

Ngữ văn Trung Quốc

D1

14

14

14

D4

14

14

14

Ngữ văn Đức

D1

14

14

14

D5

18,5

14,5

Quan hệ quốc tế

D1

19

17,5

19

Ngữ văn Tây Ban Nha

D1

14,5

D3

19

Nhật Bản học

D1

16,5

D6

17

Hàn Quốc học

D1

16

Theo Viết
MỚI - NÓNG