Di tích quốc gia xuống cấp trầm trọng

Di tích quốc gia xuống cấp trầm trọng
TP - Đình làng Đĩnh Tú ở xã Cấn Hữu (Quốc Oai, Hà Nội) được xếp hạng di tích quốc gia ngày 26/8/2008.

> Nhà tù Côn Đảo thành di tích quốc gia đặc biệt
> Yên Tử đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt

Chống tạm cho đình. Ảnh: Hoàng Bắc Quốc
Chống tạm cho đình. Ảnh: Hoàng Bắc Quốc.

Hiện ngôi đình còn giữ nét kiến trúc cổ độc đáo, lưu giữ cuốn thần phả “Hùng Duệ Vương triều công thần nhất vị đại vương phả lục” và 14 đạo sắc phong của các triều vua, từ đời Lê đến đời Nguyễn.

Tuy nhiên, đình xây dựng và trùng tu đã lâu, thời chiến tranh làm kho tàng, nên hiện bị hư hỏng trầm trọng. Hầu hết rui, mè, cột kèo đều bị mối, mọt, nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào; mái ngói bị xô vỡ dột nát.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG