Đạm Phú Mỹ thay đổi lãnh đạo cấp cao sau cuộc họp bất thường

Ông Nguyễn Tiến Vinh trở thành tân Chủ tịch HĐQT, còn ông Lê Cự Tân làm Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
Ông Nguyễn Tiến Vinh trở thành tân Chủ tịch HĐQT, còn ông Lê Cự Tân làm Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
Ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, còn ông Lê Cự Tân làm Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), sau phiên họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 10/1, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) đã tổ chức cuộc họp bất thường Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong chương trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, cho ý kiến biểu quyết về: xác định thời gian nhiệm kỳ một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT; bầu cử thành viên HĐQT; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018...Các nội dung trên đều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu đồng thuận cao.

Về kế hoạch SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng tích cực, với các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%.

Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, phù hợp với tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, một số chỉ tiêu SXDK sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh. Theo đó, sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Để đảm bảo điều lệ Tổng công ty được cập nhật theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và dựa trên yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty. Theo đó, tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 5 đến 6 người thay vì tối đa 5 người như trước đây; không quy định chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (Điều 27, Điều 29).

Đạm Phú Mỹ thay đổi lãnh đạo cấp cao sau cuộc họp bất thường ảnh 1 Năm 2018, PVFCCo đạt doanh thu lên 9.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%.

Đại hội đồng cổ đông cũng chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Nhuộm và Bà Nguyễn Thị Hiền, là những người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVFCCo. Theo sự điều động của PVN, các ông bà trên sẽ đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác, do đó đã gửi đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định.

Theo kết quả bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông và phiên họp của HĐQT, HĐQT của PVFCCo hiện tại đã được kiện toàn và có 2 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng quy định hiện hành.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Vinh được bầu làm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT ông Lê Cự Tân, ông Nguyễn Hồng Vinh; có 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Lê Minh Hồng và ông Louis T Nguyen. 

Các thành viên HĐQT của PVFCCo đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao quan trọng trong ngành dầu khí, phân bón, hoá chất, tài chính.

Đặc biệt, ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT đã có tới hơn 30 năm công tác trong ngành với vị trí cao nhất là Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.Ông Vinh trình độ Tiến sĩ, được đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp bậc Thạc sĩ tại Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT).

Ông Lê Cự Tân, thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đã được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay thế ông Đoàn Văn Nhuộm vừa từ nhiệm. 

Với 5 năm giữ trọng trách Chủ tịch HĐQT PVFCCo, ông Lê Cự Tân đã có những đóng góp lớn cho  PVFCCo, và với kinh nghiệm trong cả quản trị và điều hành, ông Lê Cự Tân được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt vai trò mới của mình.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm