Đà Nẵng định làm thêm hầm chui tại phía tây cầu Rồng

Sở Giao thông Đà Nẵng sắp trình lãnh đạo TP phương án cải tạo nút giao thông phía tây cầu Rồng.